Periodico d'informazione e cultura. .


>Indice N.2
Editoriale
L'addio alla Scuola di Sport: intervista a Carlo Devoti
Cosa dice l'Amministraziione Comunale sulla Scuola di Sport
L'asilo nido di Bedonia: un po' di chiarezza
La casa protetta di Bedonia
Il futuro del castello di Compiano
Progetto di riqualificazione del centro storico di Bedonia
Approfondimenti sul piano regolatore di Bedonia
Il Simposio Internazionale di Scultura
Volevamo parlare della Comunità Montana, ma...
Studiare le proprie radici
Preoccupante calo della popolazione
Lettera al direttore
Piccolo vocabolario del nostro dialetto
A mé Pieve
Una ricetta: tagliatelle con gli spinaroli

"A ME' PIEVE"
Pubblichiamo una poesia di Giannino Agazzi tratta dal volume “Scarfuje” edito dal gruppo Socio Culturale Val Zirana a cura di Sara Raffi Lusardi e Flaminio Musa.


Int'a curte d'u Bindon
Gh'era u furnu d'u Giuvàni
In simpaticu pastén
Cu'i so schersi da birbon;
a Minetta in bicicletta
d'u Flaminiu d'u duttù
ch'u'nsegnèva a pedalè
e a ciapè de ruspasè.
Gh'era anca in bel fiurén,
de njetri pö picén,
che u Giuvani u lu ciamèva
pe' cucìlu int'u cestén;
lü cunvintu per dabón
da fè l'övu, e pö de jon,
sensa incòrzese d'u schersu.
Da pjè int'u giüstu versu
u Fredàn u ne scasighèva
per mandène sö pr'a Iera.
Ma pö a bàsu, lì de fiancu,
gh'era a curte de Falampu,
lazö in fondu int'u curtì
chi lavura tüttu u dì:
là gh'era l'Irma e so surèla
che a lan-na i fèvena pö bèla,
du bachette per scarlàsu
eccu prontu u materàsu.
Gh'era in susta c'u carettu
u cavalu d'u Caghettu
che u so giru u l'eiva da fè
c'a spasùra int'e cuntrè.
Da Baderna u satèva föra
ogni tantu u Difensù,
cumme i gatti u sentiva u tempu
ch'u'nduvinèva sulu lü.
Pò se sentiva u campanón
ch'u te ciamèva pr'a funsión
e 'n silensiu u te fèva stè
se li passèva u campanè.
Custa l'era in pó' a me Pieve
d'a me infansia cuçì breve
che mi pensu sempre tantu
sempre pö cun gran rimpiantu.^ top ^


<< Torna alla homepage

>Forum
Partecipa al forum interagendo con altre persone esprimendo pareri ed idee inerenti al tuo paese.

>Downloads
In questa pagina avrete accesso ai numeri de "Il Mio Paese" in formato .pdf da scaricare e fondi scrivania con le vedute delle zone di Bedonia, Compiano, Tornolo.

>Contatti
Vuoi dirci la tua? Un suggerimento? Una critica? Non esitare a scrivere alla nostra redazione.

>Pubblicità
Contattaci se vuoi contribuire alla crescita de "Il Mio Paese" e nel frattempo utilizzarlo come veicolo pubblicitario per la tua impresa.

>Vuoi ricevere la rivista?
Voi ricevere Il Mio Paese per posta? Scrivici!
www.ilmiopaese.info